KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 – 2016

Thứ ba - 11/10/2016 13:29
Căn cứ Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo-Phòng Giáo dục và Đào tạo- giáo dục mầm non huyện Đức Thọ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 Căn cứ đặc điểm tình hình của nhà trường .Trường Mầm Non đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016
 PHÒNG GD&ĐT ĐỨC THỌ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                TRƯỜNG MN YÊN HỒ                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

         Số: 3  KH /MNĐV                                             Yên Hồ , ngày 29 tháng 9 năm 2015
 
                         KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 – 2016
                                               
      Căn cứ Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo-Phòng Giáo dục và Đào tạo- giáo dục mầm non huyện Đức Thọ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016
Căn cứ đặc điểm tình hình của nhà trường .Trường Mầm Non  đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 cụ thể như sau:
      I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
Trường MN được xây dựng tại một cụm điểm  thuận tiện cho việc đi lại của phụ huynh và trẻ. Trường luôn được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục – Đào Tạo . Đảng Ủy Chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh . Trường có đội CB-GV-NV có trình độ chuẩn và trên chuẩn cao ,  chị em luôn đoàn kết  , có tinh thần trách nhiệm và có hướng phấn đấu tốt, nhà trường có quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học
Xã hổ trợ chế độ thêm cho KTYT,cô nuôi 500.000 đ/ tháng .tạo được nềm phấn khởi cho họ
Đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 .Xã đạt  nông thôn mới năm 2014
2. Khó khăn:
Địa phương là một xã đa số thuần tuý về nông nghiệp nằm trong vùng thấp trũng nên hàng năm chịu ảnh hưởng 2 đến 3 đợt nước động do mưa lũ đi qua nên ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu nhập và đi lại của nhân dân. Mặc dù được nhiều sự quan tâm của địa phương nhưng do cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn nên công tác huy động trẻ nhà trẻ ra lớp còn gặp nhiền trở ngại.
Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm, chăm lo cho con em mình và nhận thức về bậc học còn hạn chế, số cháu 2 tuổi ra lớp chưa đạt 100% nên ảnh hưởn đến tỷ lệ huy động chung cho toàn độ tuổi nhà trẻ
Tuy trường đạt chuẩn vững chắc rồi song số tiền nợi để làm gấp cho đạt chuẩn đã được phê duyệt song chưa được thanh toán do xã chưa có ngân sách ,Đồng thời len lõi trong công trình vệ sinh vẫn còn hư hỏng liên miên ảnh hưởng đến công tác vệ sinh chung phục vụ trẻ
Thiếu GV dài ngày nên rất ảnh hưởng đến sức khoẻ CBGVNV trong nhà trường do làm việc quá sức ...
Cô nuôi ,KTYT ,GVMV còn phụ thuộc vào nguồn từ phụhuynh nên chưa xứng với sức L Đ của họ
II. NHIỆM VỤ CHUNG        
Năm học 2015 – 2016 Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong GDMN.
- Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục tập trung đề ra giải pháp đổi mới toàn diện trong GDMN.
1.2 Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:
Thực hiện tốt xây dựng vườn trường, trồng cây bóng mát, cây ăn quả, trồng rau sạch phục vụ bếp ăn bán trú, tạo môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện;100% công trình vệ sinh, nguồn nước sạch đạt yêu cầu; Xây dựng 2 lớp điểm
GV tích cực khai thác trò chơi dân gian, làn điệu dân ca các vùng miền nhất là Dân ca ví Dặm Nghệ Tĩnh để lồng ghép vào quá trình tổ chức trẻ hoạt động có hiệu quả, lồng ghép kỹ năng giao tiếp có văn hoá, thân thiện, thương yêu và tôn trọng mọi người; trẻ chủ động sáng tạo trong các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá, tích cực hứng thú trong tham gia các hoạt động tập thể để phát triển toàn diện.
 Tích cực huy động sự tham gia của các bậc cha mẹ và cộng đồng ,các cấp các ngành hộ trợ kinh phí XDCSVC, mua sắm trang thiết bị để giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia.Đồng thời phấn đạt chuẩn 2
III.  NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1.Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua
* Chỉ tiêu:
100%  CBGV đăng ký hưởng ứng và  thực hiện các cuộc vân động các phong trào thi đua bằng việc làm thiết thực có hiệu quả.
- 100% CB-GV-NV thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mua sắm và tu sữa cơ sở vật chất , xây dựng tạo cảnh quan môi trường sạch đep, thân thiện cho trẻ hoạt động.
- 100% CB-GV-NV tham gia học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị , chuyên môn nghiệp vụ và phát huy tính sáng tạo trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ .
- 100% nhóm lớp có góc thiên nhiên đẹp.
- 100% CB-GV-NV luôn giữ mối quan hệ thân thiện gần gủi tôn trọng lẫn nhau giữa cô với trẻ , giữa giáo viên với giáo viên ,giữa giáo viên với phụ huynh ...
* Biện Pháp:
+  Việc thực hiện các cuộc vận động:
- Tiếp tục quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
- Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục tập trung đề ra nhiều giải pháp đổi mới toàn diện trong giáo dục MN
+ Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” . Phối hợp với Chi đoàn, công đoàn trong nhà trường chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào, treo khẩu hiệu tuyên truyền trong nhóm, trong nhà trường, huy động sự đóng góp của xã hội, của gia đình nhằm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; Xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trẻ; tăng cường giáo dục trẻ kỷ năng tự phục vụ , nền nếp thói quen vệ sinh tốt; tự tin mạnh dạn trong giao tiếp với người thân, lễ phép; tích cực trong các HĐ vui chơi, học tập
- Nhà trường  xây dựng biểu mẫu đăng ký cụ thể cho CBGV.VC ở từng cuộc vận động từ đầu năm học .
- Tiếp tục duy trì các HĐ xây dựng môi trường xanh, sạch , đẹp an toàn; sưu tầm các trò chơi dân gian, bài dân ca, câu đố, hò, vè.. đưa vào hoạt động vui chơi của trẻ; đảm bảo nhà vệ sinh các nhóm luôn sạch, khô ráo, không mùi, an toàn.
- Xây dựng các điển hình tiên tiến, nêu gương cá nhân, tập thể, CBQL có nhiều nỗ lực vượt khó, nhiều đóng góp cho ngành cho các phong trào để tuyên truyền, biểu dương kịp thời.
2. Quy mô phát triển GDMN Củng cố và phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.
 *  ChØ tiªu
- Hoàn thành vững chắc các chỉ tiêu của Nghi quyết số 05-NQ/TU ngày 20/12/2011 về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục của Tỉnh uỷ Hà Tĩnh; Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ lần thứ XXIX (nhiệm kỳ 2015-2020)
      -  Củng cố vững chắc PCGDMNTE5T
- Bảo đảm các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị, đồ chơi lớp mầm non năm tuổi;
- Huy động 100% trẻ em ra lớp được ăn bán trú tại trường, Trong đó : Mẫu giáo 100% trẻ ra lớp , Nhà trẻ : 40% trở lên; 100% trẻ khuyết tật nhẹ học hòa nhập
- Tỷ lệ chuyên cần của trẻ : đạt từ 98 % trở lên .
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 6%.
* Biện pháp:
- Tập trung tăng cường CSVC, trang thiết bị cho các lớp đặc biệt là lớp 5 tuổi nhằm đảm bảo vững chắc điều kiện về CSVC cho công tác phổ cập;
- Nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường, đặc biệt trẻ nhà trẻ; tăng cường các biện pháp tăng tỷ lệ huy động trẻ khuyết tật học hòa nhập và trẻ dưới 5 tuổi đến trường; nâng tỷ lệ trẻ ăn bán trú; đảm bảo chế độ ăn trưa và các chế độ khác cho trẻ theo quy định, đặc biệt là trẻ mẫu giáo 5 tuổi có giải pháp để huy động trẻ đi học chuyên cần, tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 5 tuổi và trẻ ở độ tuổi dưới 5 tuổi.
- Phân công giáo viên có năng lực phụ trách lớp 5 tuổi, và GV chịu khó nhiệt tình ở lớp nhà trẻ ,nâng cao chất lượng đội ngũ, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định.
- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện PCGDMNTE5T và sử dụng phần mềm thống kê số liệu phổ cập trực tuyến theo quy định.
 3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc  giáo dục trẻ
3.1. Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng trẻ 
* Chỉ tiêu:
- Nhµ trÎ: Sè trÎ ®iÒu tra:  137 ch¸u . Trong ®ã: Ch¸u 2 tuæi:  60 ch¸u
                                                                           Ch¸u 1 tuæi: 48 ch¸u
                                                               Ch¸u d­íi mét tuæi: 29 ch¸u
+ Huy ®éng trÎ vµo nhµ trÎ tại thời điểm  50 ch¸u ®¹t tû lÖ 36,4%
    Phấn đấu /40 % trẻ nhà trẻ đến trường 
- MÉu gi¸o: Sè trÎ ®iÒu tra: 165 ch¸u .Trong ®ã ch¸u 3 tuæi:  57 ch¸u
                                                                          Ch¸u 4 tuæi:  64 ch¸u
                                                                          Ch¸u 5 tuæi:  44 ch¸u
+ Huy ®éng trÎ vµo mÉu gi¸o ra lớp 165/165 ch¸u ®¹t tû lÖ  100%
   Tại thời điểm 188 trẻ MG kể cả trẻ trái tuyến,học nhờ …
   Trong đó trẻ 5 tuổi :51 ; trẻ 4 tuổi :67 ;trẻ 3 tuổi 70
- 100% trÎ ®Õn tr­êng ®Òu ®­îc ¨n b¸n tró t¹i tr­êng.
- 100%  các cháu đến trường đều được chăm sóc nuôi dưỡng theo đúng lịch sinh hoạt, đảm bảo thời gian ăn, ngủ;  học , chơi..
      - 100% trẻ mẫu giáo được ăn theo đúng chế độ 1 bữa chính, 1 bữa phụ ;trẻ nhà trẻ ăn 3 bận/ngày 2 bữa chính 1 bữa phụ với mức ăn 14.000/ngày
- 100% Đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khỏe đạt yêu cầu cần đạt cuối giai đoạn. Giảm tỉ lệ SDD xuống dưới 6%  
* Biện Pháp:
Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cho trẻ ăn bán trú, đảm bảo VSATTP.
Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn  phù hợp với độ tuổi. Xây dựng thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa. Quản lý chặt chẽ chất lượng, định lượng, khẩu phần ăn của trẻ. Hợp đồng thực phẩm chặt chẽ với các nhà cung cấp, lưu mẫu thức ăn và công khai tài chính về chế độ ăn của trẻ đầy đủ kịp thời đúng quy định.
Tiếp tục lồng  ghép nội dung giáo dục phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai vào các hoạt động giáo dục
Tổ chức trẻ được cân đo lập biểu đồ tăng trưởng, khám sức khỏe định kỳ. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống SDD, phòng chống béo phì. Tìm hiểu nguyên nhân và đề ra các giải pháp để phục hồi SDD cho trẻ . Giảm tỷ lệ trẻ SDD dưới 6% vào cuối năm học 2015-2016.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống một số tai nạn thường gặp ở trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất. Chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lí rác, nước thải.
Đẩy mạnh chăm sóc vườn rau của bé đảm bảo nguồn rau sạch cho bếp ăn bán trú.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông tư số 22/2013/TTLT- BGDĐT- BYT ngày 18/6/2013 quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở GDMN; Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GDĐT ban hành các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN, nhằm tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em
3.2. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non          
* Chỉ tiêu:
- 100% nhãm líp thùc hiÖn ®óng ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ theo ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non  trong ®ã cã: 2 líp lín, 2líp nhì, 2 líp bÐ, 1 nhãm trÎ 18-24 tháng 24 - 36 th¸ng,1 nhóm trẻ 24-26 tháng  
- Tỷ lệ trẻ chuyên cần 85%-trở lên đối với trẻ 1-2-3-4 tuổi 98% trở lên đơi với trẻ 5 tuổi 
- Tû lÖ ch¸u ®¹t bÐ khoÎ bÐ ngoan 90 - 95%.
-  Kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ trÎ cuèi n¨m ®¹t 85- 90 % đạt yêu cầu
- Lập kế họach bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi đảm bảo theo quy định
*Biện pháp:
- Tiếp tục chỉ đạo giáo viên lập kế hoạch thực hiện chương trình GDMN và lồng ghép các chuyên đề. Giáo viên chủ động trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục; mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển độ tuổi, kế hoạch phát triển các chủ đề được xây dựng theo tính chất mở, không áp đặt, lựa chọn các nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của độ tuổi, phù hợp với trường, lớp, điều kiện tự nhiên, các sự kiện của địa phương.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá; chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, chủ động linh hoạt về tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật.
- Tiếp tục triển khai chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của giáo dục phát triển vận động cho trẻ MN tới phụ huynh và cộng đồng; chỉ đạo GD xây dựng môi trường hoạt động, lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục vận động vào hoạt động vui chơi và các hoạt động giáo dục khác, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện chuyên đề. Tiếp thu và triển khai tập huấn cho CBQL và GV để tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong nhà trường; 
- Tổ chức và tham gia tốt các hội thi
- Chỉ đạo thực hiện xây dựng môi trường giáo dục trong lớp và ngoài trời  tại các lớp theo các chủ đề và  lĩnh vực phát triển. Tiếp tục tăng cường tận dụng môi trường tự nhiên và nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương để làm đồ dùng, đồ chơi, xây dựng môi trường giáo dục mang tính chất mở, kích thích trẻ khám phá và hoạt động trải nghiệm..
- Tiếp tục nâng cao chất lượng việc tích hợp các nội dung giáo dục  an toàn giáo thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ  tài nguyên biển và hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiện tai vào chương trình GDMN. Đưa đồng dao, ca dao, tục ngữ, các trò chơi dân gian, tổ chức các hoạt động nhằm phát triển vận động của trẻ, lồng ghép các hoạt động và các trò chơi vận động hàng ngày phù hợp, tận dụng mọi không gian an toàn cho trẻ tham gia vận động.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Thông tư 23/BGDĐT về Quy định bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Chỉ đạo thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi (PTTENT) tại lớp 5 tuổi có hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục không dạy trẻ tập tô, tập viết chữ.
3.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  trong trường MN
* Yêu cầu:
- Triển khai và thực hiện tốt quyết định số 698/QĐTTg ngày 01/06/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong GDMN
*  Biện pháp:
Tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong đội ngũ, nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong việc đổi mới công tác quản lý và trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
Tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị CNTT. 
Tăng cường đăng tải các hoạt động giáo dục của nhà trường trên trang thông tin điện tủ của trường.
      4. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, XD CSVC và trường chuẩn quốc gia mức độ 2:
*  Yêu cầu:
- Xây dựng 2 phòng chức năng đảm bảo cho tiêu chuẩn mức độ 2 theo thông tư 02/2014 của bộ GD& ĐT .XD vườn cổ tích ,khu phát triển vận động cho trẻ ,sân bóng mi ni …
- Đảm bảo đạt yêu cầu cho việc phục vụ nuôi dạy trẻ, và đáp ứng việc thực hiện chương trình GDMN.
- Tăng cường bổ sung đồ dùng, đồ chơi cho trẻ 5 tuổi.
- Duy trì và bổ sung CSVC ,trả hết nợ chuẩn 1  ,phấn đấu danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
*  Biện pháp:
- Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp theo Quyết định số 2286 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án quy hoạch trường mầm non và phổ thông đến năm 2020;
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, Lập kế hoạch trình HĐND-UBND…phòng GD ĐT …thu hút các nguồn đầu tư xây dựng,trả nợ cơ sở vật chất trường lớp đảm bảo đạt chuẩn 2 theo kế hoạch chỉ đạo của phòng
Tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyên đề “Tôn tạo cảnh quan, xây dựng vườn trường, sân chơi an toàn giao thông, môi trường giáo dục trong nhóm, lớp và ngoài trời”.
5. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL giáo viên, nhân viên mầm non
- Tổng số: 22 CBGV và nhân viên.(không tính BV)
- Tr×nh ®é: + §¹i häc: 4 c«; Cao ®¼ng:12  Trung cấp 6 c«.
- CBQL:2
GV:14( trong đó 2 GVHĐMV)
NV:6 (trong đó cô nuôi 4)
*  Chỉ tiêu:
- CSTĐCT: :2
- CST§ cÊp c¬ së: 02 C«
-GVGCCS :3  cô, 1 cô nuôi giỏi CCS
- Lao ®éng tiªn tiÕn:  9 c« .5 LĐGCT
- 100% CB, giáo viên hoàn thành chương trình BDTX năm học 2015-2016
-100% GV có giờ dạy  đạt yêu cầu trở lên thực hiện tốt đổi mới nội dung phương pháp giáo dục.
- 100%GV soạn bài trên máy vi tính và có bài soạn đạt yêu cầu trở lên
- Trong đó bài tốt đạt 70%, bài khá đạt 30%,
* Biện pháp:
          Thành lập tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch hoạt động có hiệu quả .
      - Bồi dưỡng đội ngũ GV có đủ năng lực thực hiện chương trình MN  hiện hành, trên cơ sở thực hiện thống nhất biểu mẫu, nội  dung đánh giá giáo viên hàng tháng. Nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, Tổ chức triển khai quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN cho đội ngũ GV
- Ph©n c«ng bè trÝ gi¸o viªn cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm, uy tÝn d¹y líp 5 tuæi. gi¸o viªn cÇn chñ ®éng, t×m tßi, s¸ng t¹o trong viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng, ®¶m b¶o môc tiªu vÒ chÊt l­îng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDMN và phổ cập GDMNTE5T.
- Tạo mọi điều kiện, khuyến khích GV tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nhà giáo. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo nâng cao trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu câu nâng cao chất lượng CSGD trẻ.
- Tích cực làm tham mưu cho UBND xã, Phòng GD&ĐT  thực hiện chế độ chính sách cho nhân viên ngoài biên chế đảm bảo mức lương tối thiểu 1.86x1.150.000
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong  công tác quản lý điều hành công tác. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ , đột xuất kịp thời, có chất lượng. Mở rộng kết nối Internet, khai thác thông tin trên mạng, hệ thống  email để trao đổi văn bản hành chính điện tử, ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính, thống nhất các biểu mẫu từ đầu năm học.
- Phối hợp với đoàn thể công đoàn, chi đoàn vận động, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể nhà trường. Giúp cán bộ giaó viên có cuộc sống ổn định, yên tâm công tác, Có ý thức tổ chức, sống, làm việc, học tập theo pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, có sự hợp tác tương trợ tin yêu lẫn nhau, tạo được niềm tin trong phụ huynh. Xây dựng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN (Quyết định số 02//2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GDĐT), đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trường trường mầm non (Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ GDĐT) và đánh giá đội ngũ phó hiệu
- Tăng cường giao lưu, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiêm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các lớp và trường mầm non trong và ngoài huyện
- Lựa chọn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để  tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp huyện và thi cô nuôi giỏi cấp trường năm 2015 -2016
      - Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng chuyên môn Cho CBQL và GVMN theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2012). Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc lồng ghép các mô đun ưu tiên vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên để đến năm 2016, 100% CBQL,GVMN được tham gia tập huấn 10 mô đun ưu tiên theo quy định.
- Tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên phục vụ được tự học tự bồi dưỡng để nâng cao về trình độ và năng lực thực tế về chuyên môn, hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng đảm bảo chất lượng đúng quy định hiện hành.
        6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
- Thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, các văn bản nhà nước chỉ đạo có liên quan đến giáo dục MN. Các chủ trương về đổi mới căn bản toàn diện GDMN của Bộ GDĐT.
- Tiếp tục tham mưu với địa phương để bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trường chuẩn Quốc gia. Thực hiện việc quản lý ngân sách tốt, việc thu chi các nguồn ngoài ngân sách, thực hiện nghiêm công văn hướng dẫn liên ngành số 1702/HDLN-SGDĐT-STC của Sở GDĐT và Sở Tài chính. Thực hiện tốt các Nghị quyết 05 của Tỉnh uỷ, NQ 20, NQ 46 của HĐND tỉnh, các Quyết định của UBND tỉnh, Thông tư 09 về chế độ hỗ trợ cho trẻ mầm non 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi theo quy định.
- Niêm yết tất cả các khoản thu, các khoản vận động để cho phụ huynh biết bàn bạc thống nhất thu – chi..
- Chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính, báo cáo quyết toán, hoạch toán đúng, đủ các loại chứng từ theo qui định.
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL nhằm nâng cao công tác quản lý tại nhà trường. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Tổ chuyên môn ở đơn vị.
- Tiếp tục tham gia các lớp tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của ngành mới được ban hành
- Xây dựng tiêu chuẩn thi đua cho từng bộ phận, cá nhân có nhận xét đánh giá, xếp loại hàng tháng. Có phát động các đợt thi đua ngắn, dài hạn, có tổ chức sơ kết, tổng kết.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra toàn diện, công tác phổ cập GDMNTE5T. Kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các cuộc vận động, phong trào thi đua; kiểm tra thực hiện công tác y tế trường học, chú trọng đến các điều kiện đảm bảo và chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng.
- Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 ban hành Quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng  giáo dục trường mầm non và Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kịp thời, các loại báo cáo gửi về Phòng năm học 2015-2016
      7. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non
- Tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền tới các bậc cha mẹ trẻ thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN.
- Tổ chức thực hiện các bảng tin tuyên truyền ở từng nhóm lớp và nhà trường. Kết hợp y tế địa phương, Ban ĐDCM các cháu tuyên truyền chăm sóc nuôi dạy trẻ .
- Có kế hoạch đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và tài liệu truyền thông kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ phù hợp với nhiệm vụ của ngành học và điều kiện thực hiện ở các địa phương. Phổ biến những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc cha mẹ và cộng đồng, huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN, nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu PCGDMNTE5T và phát triển GDMN của địa phương.
IV. CHỈ TIÊU CỤ THỂ:
- 100% CB,GV, NV ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua
- Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ /40%,  trẻ mẫu giáo 100%; tỷ lệ trẻ được ăn bán trú trên 100%; 100% trẻ được học chương trình quy định
- Tỷ lệ trẻ đến lớp chuyên cần: 98% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 85% trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác; 85%  trở lên trẻ phát triển đạt yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển; 100%   trẻ khuyết tật học hoà nhập, được đánh giá có tiến bộ;
- 100% trẻ mầm non được khám sức khoẻ định kỳ và đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất;
- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi cuối năm dưới 6%
- Chế độ ăn hàng ngày của trẻ 14000/ngày
- Chế độ nhân viên  y tế, cô nuôi đảm bảo mức lương theo quy định
- Lớp mẫu giáo 5 tuổi đảm bảo phòng học đạt chuẩn, đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; thực hiện hiệu quả Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi;
- Đảm bảo 100% CBQL và 90% giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục. 100% cán bộ quản lý và giáo viên mầm non được đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp quy định của Bộ GDĐT;
-  Thực hiện quy hoạch có vườn trường  ”Xanh - sạch - đẹp” có sân chơi và và đồ chơi ngoài trời đầy đủ, an toàn cho trẻ hoạt động
- 100% CBQL, GV  thực hiện nghiêm túc chương trình nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ GDMN ;
- 100% cán bộ quản lý, giáo viên hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên  theo kế hoạch năm học;
-  Tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn PCGDMNTE5T vững chắc .
* Chỉ tiêu thi đua phấn đấu
+ Trường phấn đấu danh hiệu .trường chuẩn Quốc gia mức độ 2
+ Trường đạt tập thể  tiên tiến xuất sắc cấp tĩnh
+ Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc
+ Công đoàn vững mạnh Xuất sắc
+ 02 CSTĐCT; 02 CSTĐCCS; 03 Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, 1 cô nuôi giỏi,
+ 9 lao động tiên tiến;   6 LĐGCT
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-         Nhà trường lập kế hoạch lấy ý kiến đóng góp của tập thể giáo viên , lãnh đạo địa phương , phòng giáo dục phê duyệt .
      -  Th«ng qua héi nghÞ chi bé , héi nghÞ c«ng chøc lao ®éng  ®Çu n¨m häc
      - TriÓn khai ®Õn tËn c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, c¸ nh©n, phô huynh häc sinh trong toµn tr­êng ®Ó tæ chøc thùc hiÖn  tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.
      - Tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸, tæng kÕt, s¬ kÕt qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. §Ó tõ ®ã cã sù ®iÒu chØnh, bæ sung kế hoạch, c¸c biÖn ph¸p chỉ đạo thùc hiÖn,®Ó n¨m häc 2015 - 2016 ®ạt kÕt qu¶ như kế hoạch./.
 
  Nơi nhận :                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDĐTĐức Thọ
- Đảng ủy, HĐND
-  Lưu VP
                                                                                      Võ Thị Thuỳ
 
 
 
 
                     PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC : 2015-2016
 
I. Bé m¸y tæ chøc cña nhµ tr­­êng :
* Chi bé §¶ng:
- Tæng sè §¶ng viªn :  9 , Trong ®ã: ChÝnh thøc: 8 ,dự bị 1
1. §/c Võ Thị Thuỳ  - HiÖu tr­­ëng- Bí thư chi bộ  
2. Đ/c Hoàng Thị Hiền –PHT PBTCB
* Ban gi¸m hiÖu :
- Tæng sè CBQL :  02  , Trong ®ã :  N÷ 2     -  §¶ng viªn 2
1. §/c Võ Thị Thuỳ - HiÖu tr­­ëng -chỉ đạo chung –chỉ đạo K ĐCLTMN,phổ cập,lao động, ...
2. §/c Hoàng Thị Hiền   - Phã hiÖu tr­ëng - Phó ban T§KT  - Phô tr¸ch CM ,B¸n Tró,phổ cập,BDTX...
      * Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn :
       - Tæng sè ®oµn viªn c«ng ®oµn : 22 Trong ®ã: N÷ 22 §¶ng viªn 9
       1. §/c Nguyên Thị Hảo               - Chñ tÞch C§ -Phụ trách lao động,cảnh quan...
       2. §/c Nguyễn Thị Lương   - PCTCĐ -                    
       3. Đ/c Phạm  Thị  Hương    - Tổ trưởng tổ N÷ c«ng      
 
        * Ban thanh tra nhân dân
       1. Cô Đoàn Thị Thuỷ          - TBThanh tra ND   
       2. Cô Phan Thị Thu Thuỷ    - Phó ban TTND
       3. Cô Nguyễn THị Hải         - Thư ký      
* Tæ chuyªn m«n:
- Tæng sè gi¸o viªn : 14. MÉu gi¸o: 10. Nhµ trÎ: 4
1. Cô Nguyễn Thị Hảo        -Tổ tr­­ëng chuyên môn Lớnvà Nhỡ
2 Cô Nguyễn Thị Lương      - Tổ phó CMMG lớn nhỡ
3.Cô Phạm Thị Hương         - Tổ trưởng chuyên môn Bé và Nhóm trẻ
4.Cô Trần Thị Trinh             - Tổ phó CM  MGBNT
* Ban ®¹i diÖn cha mÑ trÎ(Thường vụ hội phụ huynh)
1.Ông  Phan Văn Tế                            - Tr­­ëng ban ®¹i diÖn hội phô huynh
2.Ông Nguyễn Quang Trình                - Phó ban-Thủ quỷ
        3.Ông Phạm Hồng Hải                        - Ban Viên-Thư ký
        4 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm              -  Ban Viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
                 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY
TT Hä tªn T ĐCM NhiÖm vô ®­­îc giao
D¹y lp Kiªm nhiÖm
1 Nguyễn Thị Hảo C Đ Lớn   TTCMMGL
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Lớn  
3 Nguyễn Thị Lương ĐH Lớn TPCMMGL- nhỡ
4 Trần Thị Lan Lớn  
5 Đoàn Thị Thủy C Đ Nhỡ TBTTND
6 Trần Thị Trinh ĐH Nhỡ TPCMMGB-NT
7 Nguyễn Thị Hải TC Thư ký ban TTND
8 Đoàn Thị Thanh TC  
9 Phạm Thị Hương C Đ TTCMMGB+NT
10 Nguyễn Thị Nga TC  
11 Nguyễn Thị Nhung TC NT  
12 Nguyễn Thị Ngọc Mai C Đ NT  
13 Phan Thị Thu Thủy C Đ NT PBTTND
14 Đào Thị Nhu C Đ NT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
 
NĂM HỌC 2015– 2016
 
  Tháng 8:
           - Ngày 3/8 tuyên truyền vận động PH lao động xới cỏ đào đất trồng trĩa các loại  rau,chăm sóc các bồn hoa
           - Tổ chức thu gom phế liệu làm đồ dùng đồ chơi thi đua giữa các lớp
           - Bồi dường thi khảo sát CBQL lần 2
           - Vệ sinh phong quang trường lớp. Chuẩn bị CSVC, đồ chơi trang thiết bị.    
           - Tổ chức Cho CBGVNV học chính tri và tiếp thu chuyên đề
           - Tựu trường ngày 24/8/2015
           - Tổ chức triền khai chuyên đề hè.
           - Tiếp thu học tập nhiệm vụ năm học 2015-2016 của sở của phòng 
  Tháng 9:
- Tuyên truyền tốt ngày hội toàn dân dưa trẻ đến trường . ( 05/9)
           - Triển khai học tập nhiệm vụ năm học 2015-2016 toàn trường
-  Duyệt kế hoạch năm học sau ngày 17/9
-  Kế hoạch xây dựng trường Chuẩn quốc gia giai đoạn 2
-  Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học.
           -  Điều tra chinh xác độ tuổi, huy động trẻ ra lớp đạt tỷ lệ cao;
           -  Tổ chức chuyên đề chuyên môn, công tác BDTX, kiểm định chất lượng.
-  Cân đo lần 1. Khám sức khỏe cho cô nuôi và CBGV
-  Hoàn thành hồ sơ điều tra, tổng hợp các mẫu thống kê PCGDMN.
  Tháng 10:
-  Khám sức khỏe lần 1, phân lọai trẻ khuyết tật
- Hoàn thành hồ sơ, số liệu đầu vào phổ cập GDMN .
- Đăng ký xây dựng trường MN đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình mầm non mới các độ tuổi.
           - Rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện PCGDMNNT
- Kiểm tra hồ sơ hiệu phó, hồ sơ bán trú
-Tập văn nghệ chào mừng ngày thành lập HLHPNVN
  Tháng 11:
           - Hoàn thành kế hoạch BDTX cấp trường.
           - Kiểm tra việc thực hiện chương trình mầm non  các độ tuổi.
           - Tiếp tục tham mưu chính sách cho giáo viên mầm non.
           - Thi cô nuôi giỏi.
           - Tổ chức các hoạt động VN-Tổ chức thi PTVĐ cấp trường cho trẻ ,chào mừng ngày NGVN 20-11
  Tháng 12:
           - Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân VN và ngày Quốc phòng toàn dân
           - Thi giáo viên giỏi cấp trường. Lựa chọn bôig dưỡng  giáo viên giỏi dự thi cấp tỉnh
           - Kiểm tra chấm điểm công tác y tế  trường.
- Kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện chuyên môn,các chuyên đề và công tác PCGDMN
- Cân đo lần 2.
- Kiểm tra góp ý công tác kiểm định chất lượng trường MN
   Tháng 1 :
            - Kiềm tra thi đua cụm kỳ I
 -  Sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2.
            -  Kiểm tra bếp ăn bán trú
 Tháng 2 và tháng 3  
 -  Tổ chức vui hội xuân cho trẻ (bằng cuộc sống thực để trẻ được trải nghiệm )
 - Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 3/2 và  Quốc tế PN 8/3
 -  Cân đo lần 3
 -  Kiểm tra toàn diện, thanh tra chuyên môn GV
            -  Rà soát  công tác xây dựng trường Chuẩn quốc gia mức độ 2
            - Bồi dưỡng GV thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh
  Tháng 4 :
            - Kiểm tra rà soát các hạng mục trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2
            - Chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường
            - Kiểm tra rà soát các tiêu chuẩn –điều kiện để được công nhận PCGDMNCTENTcấp xã
 -Kiêm tra, đánh giá  trường học thân thiện, trường học an toàn
  Tháng 5 :
          - Kiềm tra thi đua cụm cuối năm
          -Tổ chức đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên MN và Bộ chuẩn
   phát triển trẻ 5 tuổi .
          - Báo cáo số liệu phổ cập GDMN năm 2016. Bàn giao trẻ 5 tuổi lên lớp 1
          - Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học, hoàn thiện việc xét các danh hiệu thi đua.
          - Công tác Kiểm định chất lượng: tự đánh giá hoàn thiện báo cáo đánh giá nạp phòng.
          - Hoàn thiện kết quả đánh giá chuẩn HT, HP, GV nạp phòng.
          - Kiểm kê tài chính,tài sản cuối năm học                                         
     - Lên lịch trực hè,phân công quản lý chăm sóc cây cảnh cây bóng mát cây hoa …cất giữ những tài sản nhiều tiền ,đưa đồ chơi ngoài trời vào trong mái che đảm bảo chất lượng cho trẻ chơi
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay356
  • Tháng hiện tại19,979
  • Tổng lượt truy cập535,272
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây