Chuyên môn

Giáo án thao giảng 22-12

Chủ đề: NGHỀ NGHIỆP Lĩnh vực: Phát triển thể chất Đề tài: “Bật liên tục qua 5 vòng” TCVĐ: “Bé tài năng Thời gian: 25 – 30 phút Độ tuổi: 4-5 tuổi

Giáo án HĐG lấy trẻ làm trung tâm 2017-2018

CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: Hoạt động góc 1. Góc xây dựng ( Góc chính)