Giáo án thường

Giáo án thao giảng 22-12

Chủ đề: NGHỀ NGHIỆP Lĩnh vực: Phát triển thể chất Đề tài: “Bật liên tục qua 5 vòng” TCVĐ: “Bé tài năng Thời gian: 25 – 30 phút Độ tuổi: 4-5 tuổi

Giáo án HĐG lấy trẻ làm trung tâm 2017-2018

CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: Hoạt động góc 1. Góc xây dựng ( Góc chính)

Thơ: “ Dán hoa tặng mẹ” ( Khải Minh )

CHỦ ĐIỂM: Thế giới thực vật Chủ đề nhánh: Ngày vui của bà và mẹ Bộ môn: Làm quen văn học

Tạo hình : Di màu hoa đào

Chủ điểm : Tết và mùa xuân; Độ tuổi: 24-36 tháng

Hoạt động góc

Chủ điểm : Tết và mùa xuân; Độ tuổi: 24-36 tháng

Nhận biết tập nói : quả cam. quả xoài

Chủ điểm : Thế giới thực vật; Độ tuổi: 24-36 tháng

Chuyện : Cây táo

Chủ điểm: Thế giới thực vật

KỂ CHUYỆN: “Vì sao Thỏ cụt đuôi”

Chủ điểm: Phương tiện giao thông; Độ tuổi: 24-36 tháng