Tổ chức nhân sự

Thông tin về nhân sự của trường

Thông tin về nhân sự của trường

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 25; Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường có trình độ đại học 100%, đã được học qua lớp cán bộ quản lý giáo dục và lý luận chính trị. Với trình độ chuyên môn vững vàng, có đủ năng lực, luôn bám sát mọi chỉ tiêu nhiệm vụ của cấp trên để chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ đạt chất lượng cao. Giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ giáo viên luôn đoàn kết, tận tụy với công việc được phụ huynh tín nhiệm.