Các bé múa bài "Alibaba"
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 75
Thích: 0
Không thích: 0
Ngày hội đến trường của bé
Góp phần thêm sôi động là tiết mục múa Aliba của các thiên thần nhỏ đến từ 2 lớp Lớn