Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 81/PGDĐT 01/03/2018

Về việc hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho Giải bóng chuyền nữ Ngành Giáo dục năm 2018

Tải về
Số: 27/PGDĐT-TCCB 24/01/2018

V/v đăng ký bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Tải về
Số: 15 /PGD -TĐKT 12/01/2018

V/v Hướng dẫn công tác bình xét thi đua học kì I năm học 2017-2018

Tải về
Số: 289 /PGDĐT-PCGD 09/10/2017

V/v Kiểm tra PCGD, XMC năm 2017

Tải về
Số: 266 /QĐ -PGD&ĐT 29/09/2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các cụm Thi đua thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 -2018

Tải về
Số:16 /CT-LĐLĐ 05/10/2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh và Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Đức Thọ về việc chuẩn bị cho Đại hội công đoàn huyện Đức Thọ lần thứ XIII, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2017),

Tải về
Số: 1702/ BCĐ-PCGD, XMC 11/09/2017

V/v hướng dẫn một số nội dung công tác PCGD-XMC

Tải về
Số: 277 /PGDĐT 04/10/2017

V/v hướng dẫn cập nhật thông tin vào phần mềm Epmis

Tải về
Số: /KH-PGD 19/09/2017

KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017- 2018

Tải về
PGDĐT -MN 14/08/2017

V/v Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, GV hè 2017

Tải về