Tên / Số / ký hiệu : Số: 81/PGDĐT
Về việc / trích yếu

Về việc hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho Giải bóng chuyền nữ Ngành Giáo dục năm 2018

Ngày ban hành 01/03/2018
Loại văn bản Văn bản Phòng
Người ký duyệt Trịnh Hồng Mạnh
Xem : 175 Tải về
Nội dung chi tiết
Kính gửi: Các Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS.
Căn cứ vào Công văn số 281/PGDĐT, ngày 5/10/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018; văn bản số 50/PGDĐT ngày 07/2/2018 về việc hướng dẫn tổ chức Giải bóng chuyền nữ Ngành Giáo dục năm 2018. Để việc tổ chức thi đấu tại các cụm được tốt, đảm bảo an toàn, thuận lợi nhất cho chị em thi đấu, Phòng hướng dẫn các trường và các trưởng ban tổ chức cụm một số nội dung sau:
I. Bảng, lịch thi đấu tại các cụm
1. Bảng thi đấu
 Phòng đã tổ chức bốc thăm các bảng theo các cụm thi đấu (gửi kèm).
2. Lịch thi đấu
Xếp lịch thi đấu các trận cụ thể ở các bảng do Ban tổ chức các cụm thống nhất quyết định.
II. Công tác chuẩn bị
Phòng giao các cụm trưởng phối hợp với các trường có đội bóng thi đấu tại trường mình để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thi đấu, cụ thể như sau:
1) Chuẩn bị về cơ sở vật chất
- Vệ sinh mặt sân và khu vực xung quanh sân sạch sẽ, các đường vạch kẻ rõ ràng;
- Lưới thi đấu đảm bảo, có cọc giới hạn (angten), được căng theo chiều cao đảm bảo (2,24 m);
- Bố trí bàn ghi điểm của trọng tài ghi điểm, vị trí đứng của trọng tài chính đảm bảo điều kiện để các trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Bóng thi đấu: sử dụng các loại bóng ba màu, đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu theo quy định hiện hành.
Phòng Giáo dục và Đào tạo giao Trưởng ban tổ chức tại các cụm căn cứ điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị mình nếu chưa đáp ứng được thì điều lưới, bóng của các trường thi đấu tại đơn vị mình để phục vụ giải.
Những cụm có sử dụng sân thi đấu của địa phương thì Trưởng ban tổ chức cụm làm việc trực tiếp với địa phương để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sân thi đấu, đảm bảo an toàn. Nếu trường hợp không đảm bảo thì phản ánh kịp thời về Phòng để thay đổi địa điểm sân đấu.
2) Kinh phí tổ chức tại cụm
- Ban Tổ chức cấp huyện chi trả chế độ cho các thành viên của Ban Tổ chức cụm, trọng tài, y tế (danh sách theo quyết định);
- Về kinh phí để thực hiện công tác chuẩn bị sân đấu hoặc các phát sinh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đội thi đấu, Phòng giao Trưởng ban tổ chức tại các cụm bàn bạc, thống nhất với các trường có đội bóng thi đấu tại cụm đó để thực hiện.  
III. Tổ chức thi đấu
- Đúng 7h00, ngày 3/3/2018 các đội tập trung tại địa điểm thi đấu;
- Ban Tổ chức tại các cụm tập hợp các đội, giới thiệu thành phần BTC, tổ trọng tài, sân đấu, lịch đấu để các đội biết thực hiện;
Chú ý thực hiện các nội dung trên ngắn gọn để tổ chức thi đấu sớm.
Phòng yêu cầu các đội chấp hành thời gian nghiêm túc, thi đấu trung thực, nhiệt tình; thực hiện tốt các quy định của Điều lệ. Những đội bóng nào chấp hành không tốt Điều lệ, tự ý bỏ trận, bỏ giải thì tập thể đội bóng, hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về các hành vi đó.
IV. Hồ sơ , danh sách vòng chung kết các cụm nạp về Ban tổ chức cấp huyện
1. Hồ sơ nạp về Ban tổ chức cấp huyện (Ông Trần Hà Chính – CV Phòng nhận).
- Biên bản từng trận đấu trong các bảng (ghim thành tập mỗi bảng riêng);
- Bản tổng hợp xếp thứ các đội trong các bảng của các cụm.
( Phòng sẽ gửi 2 mẫu trên cho các cụm để thực hiện)
2. Danh sách các đội vào vòng chung kết (theo Điều lệ quy định).
Phòng yêu cầu đội bóng các trường thực hiện nghiêm túc, đồng thời Ban tổ chức cụm khi kết thúc vòng loại tổng hợp chính xác gửi về Ban tổ chức cấp huyện bằng văn bản và qua Email: phchinhpgd@gmail.com./.
Nơi nhận:
- Các trường MN, TH, THCS (Để T/h);
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng;
- Lưu: VT.                                                    
 
 
                                   TRƯỞNG PHÒNG
                                  
                                                     (đã ký)
 
    
                                         Trịnh Hồng Mạnh